آخرین مطالب دسته بندی : مهندسی پزشکی

 • سیستم های بیومتریک

   ۰۸ / ۰۳ / ۱۴۰۰     7 بازدید

  سیستم های بیومتریک

  سیستم های بیومتریک

  براي صدور اجازه ورود براي یک فرد نیاز داریم وي را شناسایی و هویت وي را تایید نماییم و مورد نظر ما انجام بررسی هایی است که به صورت خودکار توسط یک سیستم صورت بگیرد. در اصل تمام روش هاي شناسایی با سه مورد زیر در ارتباط است:

  آنچه که شما می دانید (یک کلمه عبور یا PIN)
  آنچه که شما دارید (یک کارت یا نشانه هاي دیگر)
  آنچه که شما هستید (مشخصات فیزیکی یا رفتاري)

  مورد آخر به نام زیست سنجی (Biometrics) نیز شناخته می شود. کلمه بیومتریک از کلمه یونانی Bio به معناي…

  ادامه توضیحات