آخرین مطالب دسته بندی : صنایع

 • صنعت نساجی

   ۱۰ / ۰۳ / ۱۴۰۰     9 بازدید

  صنعت نساجی

  صنعت نساجی

   
  فهرست مطالب:
  فصل اول: رفتار كششي ابريشم عنكبوتي
  – خلاصه
  1. مقدمه
  2. تفاوت ابريشم پيله و ابريشم تاركشي
  – مواد و روشها
  – بحث و بررسي نتايج
  3. تاثير سرعت آزمون براي تهيه ي نخ تاركشي و پيله
  – ابزار و روشها
  – بحث و بررسي نتايج
  – پارامترهاي C,B,A در مدل پيشرفته ي ماكسول
  – نتيجه گيري
  فصل دوم: كاهش پرزنخ در طي مرحله ي نخ پيچي
  – خلاصه
  – مقدمه
  – كار آزمايشگاهي
  – روش بازسازي
  – بحث و بررسي نتايج
  – تاثير زاويه ي جت، دانسيته خطي نخ و سرعت روي مقادير S3
  – تاثير…

  ادامه توضیحات