آخرین مطالب دسته بندی : تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • ورزش گلف

   ۰۸ / ۰۳ / ۱۴۰۰     10 بازدید

  ورزش گلف

  ورزش گلف

  فهرست مطالب
   تاریخچه…………………………………………………………………..1
  ورزش گلف از کجا آمده است…………………………………………..3
  زمین و تجهیزات گلف……………………………………………………5
  مینی گلف چیست؟…………………………………………………….6
  قوانين كلي گلف………………………………………………………..8
  ويژگی های ورزش گلف………………………………………………13
  گلف در ایران……………………………………………………………14
  گلف، زنان، قدرت، تمركز……………………………………………..15
  نانسی…

  ادامه توضیحات