مجموعه کمیاب برنامه نویسی-۱

مجموعه کمیاب برنامه نویسی-۱

مجموعه کمیاب برنامه نویسی-۱

این مجموعه های کمیاب مربوط به نسخه های قدیمی این نرم افزارها می باشند و ممکن است با نسخه های جدید هماهنگی نداشته باشند.با اطلاع کامل حرفه ای از طرف خودتان خرید بفرمایید.
مجموعه کتابهای الکترونیکی آموزشی C++_eBooks و VB_VBNET_eBook نسخه های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳.
مجموعه کدهای حاضری Visual Basic Source Code 2002 و ۲۰۰۳.
مجموعه کاملی از NET SourceCode.
مجموعه ابزارهای دلفی نسخه های ۲۰۰۳ و قبل.delphi tools.
 ———————————————————————-
چرا نسخه های قدیمی بسیاری از…

درباره این مطلب نظر دهید !