پاورپوینت سوگ و سوگواری در بلایای طبیعی

پاورپوینت سوگ و سوگواری در بلایای طبیعی

پاورپوینت سوگ و سوگواری در بلایای طبیعی

پاورپوینت سوگ و سوگواری در بلایای طبیعی
تعداد صفحات: 60 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
کودکان درجات مختلفی از سوگ را در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. وقایع زیادی برای کودکان معنای فقدان داشته و کودک را با فرایند سوگ مواجه می سازند.
با توجه به این که کودک سوگوار توانائی بیان هیجانات خود را ندارد شناسائی و کمک به کودک سوگوار برای بالغین مشکل است.
مدیریت خشم: گاه کودک نسبت به فرد یا افرادی خشمگین است. در این مواقع لازم است روشهائی…

درباره این مطلب نظر دهید !