پاورپوینت هندبال

پاورپوینت هندبال

پاورپوینت هندبال

پاورپوینت هندبال
تعداد صفحات: 43 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
هنـدبال جـدیـد بـرای اولـیـن بـار در حدود اواخــر قرن 19 میـلادی پا به عرصه وجود گذاشت به عنوان مثال چنـین بازی تیمی در سال 1897 در شهــر نایبـورگ دانـمارک رواج پیدا کـرد . کشـورهای دانـمارک , آلـمان وسوئد مراکز اصلی رشد و گسترش واقعی به حساب می آیند. به احتمال زیاد متخصصان تربیت بدنی آلمانی, بر پایـه بازیــهای محلی خود مـانـنـد رافـابال و کونـیـگسـبر گریال هندبال…

درباره این مطلب نظر دهید !