آموزش نرم افزارهای حسابداری رافع 7 همراه با سوال و پاسخ تشریحی

آموزش نرم افزارهای حسابداری رافع 7 همراه با سوال و پاسخ تشریحی

آموزش-نرم-افزارهای-حسابداری-رافع-7-همراه-با-سوال-و-پاسخ-تشریحیآموزش نرم افزارهای حسابداری رافع 7 همراه با سوال و پاسخ تشریحی
به تعداد 6 صفحه pdf
این کتاب صرفا جهت آموزش جزئی و آشنایی با نرم افزار رافع 7 می باشد که سعی شده برای فهم بهتر کاربر از نمونه پروژه و جواب تشریحی استفاده گردد.
نکته: حتما برای استفاده از این اثر نسخه رافع 7 را داشته باشید.

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !