پروژه ابزار دقیق سیستم سونوگرافی خارج از قفسه برای اندازه گیری نیروهای پروب در طول تصویربرداری

پروژه ابزار دقیق سیستم سونوگرافی خارج از قفسه برای اندازه گیری نیروهای پروب در طول تصویربرداری

پروژه-ابزار-دقیق-سیستم-سونوگرافی-خارج-از-قفسه-برای-اندازه-گیری-نیروهای-پروب-در-طول-تصویربرداریدانلود پروژه باموضوع ‘ابزار دقیق سیستم سونوگرافی خارج از قفسه برای اندازه گیری نیروهای پروب در طول تصویربرداری’
این مقاله به صورت تخصصی ترجمه شده و گزارش آن به صورت تخصصی در فایل ورد و پاور پوینت آماده شده است.
دانلود فايل ورد در 27 صفحه قابل ویرایش
دانلود فایل پاور پوینت در 20 صفحه قابل ویرایش
دانلود فایل پی دی اف مقاله شامل 8 صفحه
شامل:

فهرست مطالب
چکیده
1-1 مقدمه
1-2 چالش های موجود
1-3 اهداف تحقیق
1-4 مزایای تحقیق
2-1 بررسی اجمالی سیستم
2-2 جایگذاری پروپ های اولتراسوند
2-3 معرفی نرم افزار جمع آوری داده ها
2-4 پردازشگر
2-5 اعتبار سنجی
3-1 مقدمه
3-2 نتایج
فهرست اشکال
شکل1 دستگاه سونوگرافی
شکل 1-1 ارتباط کنترل کننده F/T به کنترل کننده نیرو/گشتاور
شکل 2-2
شکل 2-3 اندازه گیری در شش جهت مختلف برای جبران وزن پروب سونوگرافی
شکل 2-4
شکل 2-5
شکل 2-6
شکل 4-1
شکل 4-2
دانلود فايل ورد در 27 صفحه قابل ویرایش
دانلود فایل پاور پوینت در 20 صفحه قابل ویرایش
دانلود فایل پی دی اف مقاله شامل 8 صفحه

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !