جزوه روانشناسی یازدهم (تخصصی)

جزوه روانشناسی یازدهم (تخصصی)

جزوه-روانشناسی-یازدهم-تخصصی-توضیحات:
جزوه روانشناسی پایه یازدهم (تخصصی) رشته علوم انسانی و معارف اسلامی ، در قالب پرسش و پاسخ ، بصورت فایل pdf تایپ شده در 17 صفحه ، شامل خلاصه جامعی از کل کتاب (درس 1 تا 8)

بخشی از متن فایل:
1-چه موضوعات وپرسش هایی در علم روان شناسی می تواند مطرح باشد؟ پاسخ: چگونه یادمی گیریم؟علل فراموشیچیست؟ چگونه می توانیم حافظه خودراتقویت کنیم؟ علل عدم تمرکز وحواس پرتی چیست؟علل استرس،پرخاشگری،کاهش اعتمادبه نفس،بدشکل پنداری،توهم،بی نظمی،بی انگیزگی،اختلالات مختلف ذهنی وروانی،….چیست؟
2چه عواملی می تواند درموفقیت افراددرتخصص ورشته شغلی شان موثرباشد؟ پاسخ:چگونگی مطالعه،میل به پیشرفت،ویژگی های شخصیتی،قدرت اراده وسخت کوشی،سبک زندگی وتربیتی والدین،نظم درامور،علاقه به کار،برنامه ریزی،شرایط محیطی وسازمانی،امنیت روانی و… .
3-تفاوت پاسخ های علم روان شناسی با پاسخ های عامیانه نسبت به پرسش های روان شناسانه چیست؟پاسخ:پاسخ هایعلمی توسط متخصصین با روش های دقیق،منظم،هدفمند،قابل تکرار،باقاعده وقابل سنجش به دست می آیند.
4-منظورنماد درعلوم مختلف چیست؟پاسخ: پدیده ای که به کمک آن پیام ومفهومی راانتقال می دهیم مثلا وقتی می گوییمبیماریعنی کسی که علایم حیاتی او ازتعادل خارج شده است.واژه بیماریک نماد است وبرداشت ما ازحالات وویژگی های یک شخص بیمارمیشود پیام ومفهوم
5-سلسله مراتب گزاره های علمی چگونه است؟ پاسخ: 1-مسئله 2-فرضیه 3-اصول یاقوانین 4-نظریه

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !