حل المسائل فصل سوم کتاب مرجع کنترل چند متغیره دکتر خاکی صدیق

حل المسائل فصل سوم کتاب مرجع کنترل چند متغیره دکتر خاکی صدیق

حل-المسائل-فصل-سوم-کتاب-مرجع-کنترل-چند-متغیره-دکتر-خاکی-صدیقدر این فایل تمامی مسایل فصل سوم کتاب کنترل چند متغیره ویرایش جدید دکتر خاکی صدیق تحت عنوان’تحلیل صفر و قطب های سیستم چند متغیره’ به تعداد 8 تمرین چند قسمتی بصورت تشریحی کامل و خودآموز در 12 صفحه بصورت دستنویس و خوانا حل شده است. قسمت ب) سوال 8 که شبیه سازی 2 سیستم چند متغیره است با نرم افزار متلب انجام و کدهای مربوطه نیز ضمیمه شده است. این مسایل حل شده می تواند مورد استفاده دانشجویان عزیز مقطع ارشد برق-کنترل که درس کنترل چند متغیره را دارند و یا مهندسین کنترل قرار گیرد.

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !