مهارت های 2 و 3: مفعول حرف اضافه و بدل ویژه آزمون های MSRT و Tolimo

مهارت های 2 و 3: مفعول حرف اضافه و بدل ویژه آزمون های MSRT و Tolimo

مهارت-های-2-و-3-مفعول-حرف-اضافه-و-بدل-ویژه-آزمون-های-msrt-و-tolimoاین آموزش به نمونه سئوالات مفعول حرف اضافه و بدل ویژه آزمون های MSRT و Tolimo اختصاص دارد.
نوع آموزش: ویدئویی
تعداد سئوال: 6 تا

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !