طرح درس زندگی ما و آب علوم سوم

طرح درس زندگی ما و آب علوم سوم

طرح-درس-زندگی-ما-و-آب-علوم-سوم این فایل شامل طرح درس از درس ششم علوم سوم دبستان می باشد و مناسب برای دانشجو معلمان و معلمان ابتدایی و دانشجویان رشته علوم تربیتی می باشد. شامل هدف کلی. اهداف جزئی. رفتار ورودی . ایجاد انگیزه و ارائه درس و ارائه تکلیف می باشد. مناسب برای ارئه در دانشگاه و همچنین مناسب برای استفاده در کلاس درس می باشد.

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !