طرح درس با روش بارش مغزی

طرح درس با روش بارش مغزی

طرح-درس-با-روش-بارش-مغزینام درس :علوم مقطع: ابتدایی پایه :پنجم موضوع درس : جانداران ساده ( گیاه یا جانور )

زمان : 35 دقیقه تعداد دانش آموزان :20نفر
اهداف
هدف کلی :
دانش آموزان با جانداران دیگری علاوه بر گیاهان و جانورانی که ساختمان بدن ساده ای دارند ، آشنا می شوند .

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !