محاسبات کامل جرثقیل سقفی 5 تن

محاسبات کامل جرثقیل سقفی 5 تن

محاسبات-کامل-جرثقیل-سقفی-5-تنمحاسبه ریز و جزییات کامل جرثقیل سقفی به انضمام محاسبه ضخامت ریل-قطر چرخ -توان موتور –

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !