جزوه دستنویس سیستم های اتکاپذیر دکتر غلامی

جزوه دستنویس سیستم های اتکاپذیر دکتر غلامی

جزوه-دستنویس-سیستم-های-اتکاپذیر-دکتر-غلامیجزوه دستنویس سیستم های اتکاپذیر دکتر غلامی

38 صفحه pdf

مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات دانشجویان

ویژگی های سیستم اتکا پذیر

ارزیابی پارامترها

تحمل پذیری اشکال

منحنی طول عمر یک سیستم

افزایش طول عمر یک سیستم نرم افزاری

ویژگی های اشکالات نرم افزاری و سخت افزاری

پاسخ های یک سیستم به اشکال

پوشش اشکال

سه روش طراحی سیستم

افزونگی اطلاعات

کدینگ و انواع کدینگ

همینگ

روش های تشخیص و اصلاح خطا

تفائت بین پرتیی زوج و فرد

روش CRC

چند نکته در مورد مولد

دانلود فایل

درباره این مطلب نظر دهید !