پاورپوینت مروری برآناتومی و فیزیولوژی قلب

پاورپوینت مروری برآناتومی و فیزیولوژی قلب

پاورپوینت مروری برآناتومی و فیزیولوژی قلب

پاورپوینت مروری برآناتومی و فیزیولوژی قلب
تعداد صفحات: 25 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
قسمت های عملکردی گردش خون:
وظیفه شریان ها انتقال خون پرفشار به بافت ها است. لذا جدار شریان ها قوی است و خون به سرعت در آن ها جریان می یابد. آرتریول ها آخرین شاخه های دستگاه شریانی هستند وبه عنوان دریچه کنترل ورود خون به مویرگها عمل می کنند و قادر هستند جریان خون به مویرگ ها را در پاسخ به نیازهای بافت تغییر دهند.
وظیفه مویرگ ها عبارت است از…

درباره این مطلب نظر دهید !