مقاله کنترل ردیابی تطبیقی تحمل خطا برای سیستم‌های گسسته زمان MIMO

مقاله کنترل ردیابی تطبیقی تحمل خطا برای سیستم‌های گسسته زمان MIMO

مقاله کنترل ردیابی تطبیقی تحمل خطا برای سیستم‌های گسسته زمان MIMO

عنوان مقاله فارسی: کنترل ردیابی تطبیقی تحمل خطا برای سیستم‌های گسسته – زمان MIMO از طریق الگوریتم یادگیری تقویتی با پارامترهای یادگیری کم‌تر
عنوان مقاله لاتین: Adaptive Fault-Tolerant Tracking Control for MIMO Discrete-Time Systems via Reinforcement Learning Algorithm With Less Learning Parameters
نویسندگان: Lei Liu; Zhanshan Wang; Huaguang Zhang
تعداد صفحات: 14
سال انتشار: 2017
زبان: لاتین

Abstract:
This paper is concerned with a reinforcement learning-based adaptive tracking control technique to tolerate faults for a class of unknown multiple-input multiple-output nonlinear discrete-time systems with less…

درباره این مطلب نظر دهید !