دانلود PDF درمان‌های مبتنی بر حضور ذهن (به همراه راهنمای عملی درمان‌شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای پیش‌گیری از عود افسردگی)

دانلود PDF درمان‌های مبتنی بر حضور ذهن (به همراه راهنمای عملی درمان‌شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای پیش‌گیری از عود افسردگی)

دانلود PDF درمان‌های مبتنی بر حضور ذهن (به همراه راهنمای عملی درمان‌شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای پیش‌گیری از عود افسردگی)

کتاب حاضر مقدمه ای برای آشنایی با مداخله های موج سوم رفتاردرمانی است، مداخله هایی که مهم ترین ویژگی آنها استفاده از روش های مبتنی بر حضور ذهن است. این اثر در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول نوعی فتح باب در خصوص حضور ذهن، شامل خاستگاه، نظریه ها، برنامه های درمانی و مکانیسم های اثربخشی حضور ذهن و بخش دوم معرفی عملی و گام به گام یکی از مداخله های مبتنی بر حضور ذهن، برنامه عملی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برای پیشگیری از عود افسردگی است (بخش دوم…

درباره این مطلب نظر دهید !