اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

اقدام پژوهی با موضوع بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در درس ریاضی

14 صفحه
در قالب word
قابل ویرایش
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه3
توصیف وضعیت موجود :3
گردآوری اطلاعات (شواهد 1) :4
خلاصه یافته های اولیه :5
نکاتی چند در باره آموزش ریاضی :6
راه های پیشنهادی برای تدریس ریاضی :9
چگونگی اجرای راه های جدید :10
گردآوری اطلاعات ( شواهد2 ) :11
نتایج :12
نتیجه گیری :13
فهرست منابع و مآخذ14
  
مقدمه
توصیف وضعیت موجود :
تجربه ی طولانی تدریس من و سایرهمکاران در مقطع ابتدایی نشانگر آن است که هر ساله تعدادی از دانش آموزان نه…

درباره این مطلب نظر دهید !