دانلود PDF اصول بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب

دانلود PDF اصول بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب

دانلود PDF اصول بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب

بدون شک بیهوشی از بزرگ ترین اکتشافات قرن اخیر است. چرا که بدون بیهوشی امکان انجام بسیاری از اعمال جراحی وجود نداشت و جایگاه کنونی علم جراحی مرهون پیشرفت علم بیهوشی است. بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب به خصوص در پنج دشه اخیر رشد چشم گیری داشته است. پیشرفت در جراحی مغز و اعصاب، مراقبت های ویژه آن و نرو رادیولوژی بدون پیشرفت در تروآنستزیا امکان پذیر نیست. یک جراح مغز و اعصاب باید تا حدودی با بیهوشی در این رشته آشنا باشد تا بتواند یک عمل جراحی سالم…

درباره این مطلب نظر دهید !