دانلود PDF راهنمای بالینی اصول مشاوره در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد محرک

دانلود PDF راهنمای بالینی اصول مشاوره در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد محرک

دانلود PDF راهنمای بالینی اصول مشاوره در بیماران مبتلا به سوء مصرف مواد محرک

نزدیک به ۲۰ سال است که انستیتو روانپزشکی تهران با آگاهی از بحران اعتیاد و سوء مصرف مواد، آنچه را در توان داشته است در جهت برنامه ریزی اجرایی، پژوهشی و آموزشی، به اجرا در آورده است. که در این باره می توان به تهیه متون آموزشی برای بهورزان، کارشناسان، پزشکان و دیگر کارکنان تخصصی اشاره نمود. اینک امیدواریم با | انتشار این کتاب که با راه اندازی برنامه تخصصی و ساختارمند آموزش دستیاران | روانپزشکی همزمان شده است، خدمت جدیدی را که جای آن در ارایه…

درباره این مطلب نظر دهید !