دانلود پاورپوینت اقلیم و ساختمان

دانلود پاورپوینت اقلیم و ساختمان

دانلود پاورپوینت اقلیم و ساختمان با فرمت pptودر 45 اسلاید قابل ویرایش
قسمتی از متن پاورپوینت
تاثیرتابش آفتاب بر سطوح مختلف
مقدار انرژی تابشی جذب شده توسط یک سطح به عوامل مختلفی نظیر وضعیت
هوا،موقعیت خورشید و ارتفاع محل مورد نظر بستگی دارد .
زاویه سطوح مورد تابش
قانون کسینوس :این قانون بیان می دارد که شدت جذب انرژی تابشی خورشید بر روی
یک سطح با کسینوس زاویه آن سطح با خط عمود بر سطح نسبت مستقیم دارد .بر طبق این رابطه: EӨ = E . COSӨ
واین در حالی…

درباره این مطلب نظر دهید !