پاورپوینت مونتاژ مکانیکی

پاورپوینت مونتاژ مکانیکی

پاورپوینت مونتاژ مکانیکی

پاورپوینت مونتاژ مکانیکی
تعداد صفحات: 270 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
فهرست مطالب:
الف – كلیات
ب – تاریخچه مونتاژ قطعات تولیدی
ج – روشهای مختلف مونتاژ
د – سیستم های انتقال قطعات در خط مونتاژ
هـ – تغذیه كننده های ارتعاشی، كاسه ای و رفت و برگشتی
و – مكانیزم انتقال قطعات در تغذیه كننده ها
ز – دستگاههای جهت دهنده به قطعات مونتاژی و مكانیزم آن ها
ح – خطوط تغذیه و مكانیزم قرار دادن قطعات در خط
ط – نحوه…

درباره این مطلب نظر دهید !