پاورپوینت مهندسی سواحل

پاورپوینت مهندسی سواحل

پاورپوینت مهندسی سواحل

پاورپوینت مهندسی سواحل
تعداد صفحات: 49 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
فهرست مطالب:
تعاریف، مفاهیم و ترمینولوژی
تاریخچه مهندسی سواحل
رشته های مرتبط با مهندسی سواحل
تعریف ساحل، اجزا و قلمرو
ساحل به عنوان یک بیوژئومورفولوژیکال سیستم
طبقه بندی سواحل
فرایندهای ساحلی (امواج، جزر و مد، جریانهای دریائی، باد و …)
بررسی فرایندهای غالب ساحلی (فرسایش، حمل و جابجائی رسوبات و رسوبگذاری)
شناسائی لندفرمهای ساحلی و کاربری آنها
اندازه…

درباره این مطلب نظر دهید !