پاورپوینت مواد غذايی مورد ضرورت برای تاک ها

پاورپوینت مواد غذايی مورد ضرورت برای تاک ها

پاورپوینت مواد غذايی مورد ضرورت برای تاک ها

پاورپوینت مواد غذايی مورد ضرورت برای تاک ها
تعداد صفحات: 39 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
چه وقت به عنصر ضرورت می باشد؟
عناصر دارای وظایف مختلف بوده و در اوقات مختلف سال به آن ضرورت می باشد.
زمان های معمول برای تطبیق کود کیمیاوی قرار ذیل می باشد:
بعد از جدا شدن جوانه ها
بعد از تولید میوه
بعد از جمع آوری حاصلات
تطبیق کود کیمیاوی از طرف بالا روی نبات در تمام فصل رشد و نمو
 
صفحاتی از پاورپوینت:

 

درباره این مطلب نظر دهید !