نرم افزار تحلیل فرم و برش ورق فلزی (Forming Technologies Incorporated for CATIA)

نرم افزار تحلیل فرم و برش ورق فلزی (Forming Technologies Incorporated for CATIA)

نرم افزار تحلیل فرم و برش ورق فلزی (Forming Technologies Incorporated for CATIA)

نرم افزار الحاقی FTI for CATIAقوی ترین ابزار تجزیه و تحلیل پرس، شبیه سازی، برآورد و بهینه سازی هزینه تولید پلیت های با ورق فلزی می باشد که می توان از آن برای تولید، تحلیل فرم و برش انواع ورق هایی که در سوراخ کاری و حدیده کاری استفاده می شود بهره جست. این نرم افزار تمامی خواسته های مشتریان را در بهبود عملکرد و سرعت در شبیه سازی ها را برآورده ساخته است. یادگیری و نحوه کار و همچنین شبیه سازی با این نرم افزار الحاقی بسیار آسان می باشد و در حقیقت انتشار…

درباره این مطلب نظر دهید !