بلوپرینت و نقشه های آماده جهت طراحی و مدلسازی سه بعدی خودرو

بلوپرینت و نقشه های آماده جهت طراحی و مدلسازی سه بعدی خودرو

بلوپرینت و نقشه های آماده جهت طراحی و مدلسازی سه بعدی خودرو

بلوپرینت، طراحی دقیق خودرو روی کاغذ می باشد که ابعاد و نسبت ها در آن کاملا رعایت می شود. در واقع این طرح (BluePrint) بدین جهت آماده می شود که از روی آن، بوسیله نرم افزارهای سه بعدی سازی (CATIA, SolidWorks, ProEngineer, NX)، خودرو را به صورت سه بعدی طراحی و مدلسازی نماییم. یکی از کارهایی که بایستی خیلی دقیق انجام شود، نحوه قرار دادن این طرح ها در نرم افزار مورد نظر می باشد که اگر احیانا به درستی صورت نگیرد، ساخت و مدلسازی طرح سه بعدی به مشکل برخورد خواهد نمود. اگر…

درباره این مطلب نظر دهید !