دانلود پاورپوینت کروموزوم پلی تن

دانلود پاورپوینت کروموزوم پلی تن

دانلود پاورپوینت کروموزوم پلی تن فرمتpptودر 27 اسلاید قابل ویرایش
قسمتی ازمتن پاورپوینت
 
این کروموزوم ها اولین بار در سال 1881 توسط Balbiani در غدد بزاقی حشره کوچک Chironomus مشاهده شد، اما ماهیت وراثتی این ساختار ها مشخص نگردید
در سال 1930 دو فرد به نام های Emil Heitz و Hans Bauer این کروموزوم ها را در دروزوفیلا ملانوگاستر مورد مشاهده قرار دادند. در واقع، این کروموزوم ها در بافت های ترشحی سایر حشرات دو بال و همچنین در پروتیستا، گیاهان، پستانداران و در سلول…

درباره این مطلب نظر دهید !