دانلود پاورپوینت کروموزم B

دانلود پاورپوینت کروموزم B

دانلود پاورپوینت کروموزم B با فرمتpptودر 29 اسلاید قابل ویرایش
قسمتی ازمتن پاورپوینت
تاریخچه
کروموزوم های Bبرای اولین بار (1907) توسطDr.Wilson درacanthorephalکشف شدند.
 
در گیاهان توسطGotoh (1927) درگندم سیاه مشاهده شده وҚchromosome نامیده شد و پس از آن توسطLongley در ذرت مشاهده شد.
Longley این کروموزوم ها راsupernumerary chr. نامید و Randolph آن ها را تحت عنوانchromosome B طبقه بندی کرد (1928).
 
مقدمه
 
در 10 تا 15 درصد از گونه های یوکاریوتی (1300 گونه گیاهی و 500 گونه حیوانی-در 55 از 4629…

درباره این مطلب نظر دهید !