مقاله طرح ریزی صنایع

مقاله طرح ریزی صنایع

مقاله طرح ریزی صنایع

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول ‎- چكيده مطالعات فني، مالي و اقتصادي

 

فصل دوم ‎- كليات معرفي محصول

 

كلياتي در راستاي شناسائي محصول و ‎…

 

مقدمه

 

1-2 تعريف، ويژگيها و مشخصات فني محصول

 

2-2 چگونگي و ميزان بكارگيري به عنوان كالاي نهايي يا واسطه‎اي

 

3-2 ارائه ديدگاه‎هاي كلي در مورد قيمت و امكان فروش و چگونگي ‎…

 

فصل سوم ‎- مطالعات فني

 

بررسي و…

درباره این مطلب نظر دهید !