دانلود کتاب صوتی زن در ریگ روان

دانلود کتاب صوتی زن در ریگ روان

دانلود کتاب صوتی زن در ریگ روان-
با مطالعه اولین صفحات داستان با خبری تلخ و ناامید کننده روبه‌رو می‍شوید، مردی که 7 سال از او خبری نیست و طبق قوانین مرده به حساب می‌آید. در فصل‌ دوم زمان به عقب برمی‌گردد و نشانه‌های از امید را نشان می‌دهد و در ادامه مشخص می‌شود که مرد نمرده است.
در داستان زن در ریگ روان سرگذشت یک مرد حشره شناس به نام نیکی جومپی روایت می‌شود که به دنبال ثبت نام خود در دانشنامه‌ی حشرات است و در پی سوسکی…

درباره این مطلب نظر دهید !