کتاب صوتی ماتریکس الهی از گرگ برادن

کتاب صوتی ماتریکس الهی از گرگ برادن

کتاب صوتی ماتریکس الهی از گرگ برادن

کتاب صوتی «ماتریکس الهی» از گرگ برادن
 
درباره کتاب:
ماتریکس الهی یا آن گونه که در عنوان فرعی آن ذکر شده پلی میان زمان، فضا، معجزه ها و باورها کتابی است نوشته ی گِرِگ برادن که خواننده را با مطالب خود شگفت زده خواهد ساخت. بین سال های 1993 تا 2000 میلادی، یک مجموعه از آزمایش های تکان دهنده مدارک قابل توجهی را آشکار ساخت. این مدارک در واقع نشانه هایی از یک شبکه ی انرژی بود که همه چیز را در زندگی و جهان ما به هم متصل می نمود؛ این شبکه ی…

درباره این مطلب نظر دهید !