دانلود مقاله کمپوست

دانلود مقاله کمپوست

دانلود مقاله کمپوست با فرمت ورد ودر 41 صفحه قابل ویرایش
فهرست مطالب
مقدمه1
تاریخچه2
کمپوست چیست؟3
مواد اصلی تشکیل دهنده کمپوست5
تولید ورش های تولید کمپوست7
طرز تهیه کمپوست در خانه10
روش های تهیه کود12
تهیه کمپوست در کارخانه ها15
مواد موجود در کمپوست وتوصیه های لازم18
مشکلات تهیه کمپوست22
فوایدواثرات استفاده از کمپوست23
محاسن ومعایب کودهای شیمیایی وآلی25
رده بندی کمپوست به لحاظ سمیت26
رده بندی کمپوست از لحاظ رسیدگی27
آزمایش ساده برای…

درباره این مطلب نظر دهید !