کتاب استرس در دانشجویان و دانش اموزان

کتاب استرس در دانشجویان و دانش اموزان

کتاب استرس در دانشجویان و دانش اموزان

این مجموعه شامل دو کتاب مجزا در مورد استرس می باشد.
1-معرفی کتاب بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی
افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به استرس و پیامدهای آن هوشیار شده اند. بزرگسالان، نوجوانان و حتی کودکان از آلودگی محیط زیست امکان وقوع یک جنگ هسته ای به پایان رسیدن منابع طبیعی وجوه اافزوده های غذایی و مواد سرطان زا و … سخن می گویند و تمامی اسائل بخشی از زندگی روزمره را تشکیل می دهند. زندگی عصر ما چنان است که در…

درباره این مطلب نظر دهید !