طراحی سازه و نحوه اضافه کردن مقطع دلخواه در CATIA Structure Design

طراحی سازه و نحوه اضافه کردن مقطع دلخواه در CATIA Structure Design

طراحی سازه و نحوه اضافه کردن مقطع دلخواه در CATIA Structure Design

در ساختمان ماشين هاي بسياري پروفيل هاي فولادي مشاهده مي شوند. همانطور كه مي دانيد مقاطع اين پروفيل ها بر اساس استاندارد هاي متفاوت تعريف مي شوند. در محیط Structure Design نرم افزار کتیا اين امكان فراهم شده است كه مجموعه اي از مقاطع با اندازه هاي استاندارد در Catalog در اختيار طراح باشد تا در ساخت سازه هاي فولادي از آنها استفاده نماید. مفهوم Catalog تنها اختصاص به محیط Structure Design ندارد؛ در محيط هاي كاري كه طراح نياز به استفاده مكرر از قطعات استانداردي مانند…

درباره این مطلب نظر دهید !