طراحی و مدلسازی بدنه خودرو Audi R8 در نرم افزار CATIA

طراحی و مدلسازی بدنه خودرو Audi R8 در نرم افزار CATIA

طراحی و مدلسازی بدنه خودرو Audi R8 در نرم افزار CATIA

آموزش طراحی و مدلسازی بدنه خودرو Audi R8 در نرم افزار CATIAیک جزوه آموزشی کامل از مدل سازی و طراحی بدنه خودرو آئودی در نرم افزار پیشرفته کتیااست که مشتمل بر 119 صفحه، با فرمت pdf، در 2 بخش، تایپ شده، بخش اول به زبان فارسی و بخش دوم به زبان انگلیسی خیلی روان و به همراه تصاویر رنگی به ترتیب زیر گردآوری شده است:

بخش 1: روشی برای ترسیم مدل با استفاده از تصاویری از آن در محیط Sketch Tracer نرم افزار CATIA
بخش 2: طراحی و مدلسازی کامل بدنه خودرو Audi R8 در نرم افزار CATIA…

درباره این مطلب نظر دهید !