ورزش گلف

ورزش گلف

ورزش گلف

فهرست مطالب
 تاریخچه…………………………………………………………………..1
ورزش گلف از کجا آمده است…………………………………………..3
زمین و تجهیزات گلف……………………………………………………5
مینی گلف چیست؟…………………………………………………….6
قوانين كلي گلف………………………………………………………..8
ويژگی های ورزش گلف………………………………………………13
گلف در ایران……………………………………………………………14
گلف، زنان، قدرت، تمركز……………………………………………..15
نانسی…

درباره این مطلب نظر دهید !