اصول کار و برنامه نویسی با متلب MATLAB Programming

اصول کار و برنامه نویسی با متلب MATLAB Programming

اصول کار و برنامه نویسی با متلب MATLAB Programming

MATLAB یک محیط نرم افزاری برای انجام محاسبات عددی و یک زبان برنامه نویسی نسل چهارم است. واژه متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه نویسی مربوطه است که از ترکیب دو واژه Matrix (ماتریس) و Laboratory (آزمایشگاه) ایجاد شده است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه است، که در آن حتی اعداد منفرد هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می شوند…
اصول کار و برنامه نویسی با متلبیک جزوه آموزشی مفید و کامل از نرم افزار متلب دانشگاه صنعتی…

درباره این مطلب نظر دهید !