دانلود کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت (جلد یازدهم)، عصر ناپلئون

دانلود کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت (جلد یازدهم)، عصر ناپلئون

دانلود کتاب صوتی تاریخ تمدن ویل دورانت (جلد یازدهم)، عصر ناپلئون

دانلود جلد یازدهم از مجموعه یازده جلدی کتاب صوتی تاریخ تمدن نویسنده : ویل دورانت با همکاری همسرش آریل دورانت زمان کلی این کتاب صوتی 70 ساعت می باشد و حجم فایلها در مجموع 970 مگابایت
از محاسن این کتاب صوتی این است که همه 70 ساعت آن به صورت 139 فایل مجزای صوتی نیم ساعته می باشد. شما می توانید یک یا دو فایل را امروز گوش کنید و فردا به سراغ فایل شماره بعدی بروید. به عنوان تجربه شخصی با کتابهای صوتی که کل کتاب در یک فایل 10 ساعته یا ساعات زیاد هستند…

درباره این مطلب نظر دهید !