پاورپوینت نحوه استفاده از کیتهای تشخیص سریع مالاریا

پاورپوینت نحوه استفاده از کیتهای تشخیص سریع مالاریا

پاورپوینت نحوه استفاده از کیتهای تشخیص سریع مالاریا

پاورپوینت نحوه استفاده از کیتهای تشخیص سریع مالاریا
تعداد صفحات: 38 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
هدف کیت های تشخیص سریع مالاریا:
هدف این است که بهورزان، مامورین مراقب، داوطلبین، … بتوانند از این کیتها جهت تشخیص بیماری مالاریا استفاده نمایند.
تا در مناطقی که دسترسی آسان به آزمایشگاه مالاریا وجود ندارد (مناطقی که از زمان تهیه لام تا آزمایش بیش از 48 ساعت است) درمان به تاخیر نیفتد.
 
صفحاتی از پاورپوینت:

 

درباره این مطلب نظر دهید !