پاورپوینت نشرشعله ای (Flame Emission)

پاورپوینت  نشرشعله ای (Flame Emission)

پاورپوینت نشرشعله ای (Flame Emission)

پاورپوینت نشرشعله ای (Flame Emission)
تعداد صفحات: 36 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
تکنیک های نشر اتمی:
تکنیک های نشر اتمی بر مبنای نوع منبع تهییج طبقه بندی می شوند.
فتومتری شعله ای (Flame photometry )
نشر پلاسما ( Plasma Emission)
تهییج الکتریکی , قوس و جرقه (Arc & Spark )
فلوئورسانس اتمی (Atomic Fluorescence)
 
صفحاتی از پاورپوینت:

 

درباره این مطلب نظر دهید !