پاورپوینت نظام مراقبت های پزشکی و بهداشتی

پاورپوینت نظام مراقبت های پزشکی و بهداشتی

پاورپوینت نظام مراقبت های پزشکی و بهداشتی

پاورپوینت نظام مراقبت های پزشکی و بهداشتی
تعداد صفحات: 25 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
تعریف مراقبت:
مراقبت عبارت است از جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به یک رویداد بهداشتی مورد انتخاب مقامات و سیاست گزاران بهداشتی، این اطلاعات را برای طرح، اجرا و ارزیابی برنامه های بهداشتی و فعالیت های مربوط به آن به کار می گیرند.
(CDC) مراقبت اپیدمیولوژیک را چنین تعریف می کند:
اطلاعات بهداشتی که به طور مستمر و سیستماتیک در…

درباره این مطلب نظر دهید !