کتاب صوتی زنان زیرک از شری آرگو

کتاب صوتی زنان زیرک از شری آرگو

کتاب صوتی زنان زیرک از شری آرگو

کتاب صوتی «زنان زیرک» از شری آرگو
 
درباره کتاب:
کتاب زنان زیرک راهنمای زنان و دخترانی است که در آستانه برقراری پیوند زناشویی‌اند. کتاب مشتمل بر قواعدی است که خواننده را هدایت می کند تا در ایجاد رابطه، با تدبیر و عزت نفس و حفظ سلامت خود کامروا شود. نویسنده بر این باور است که مردان به رغم تفاوت های فردی، فرهنگی و اجتماعی، از ویژگی مشترک فرافرهنگی برخوردارند که لازم است با شناخت آن‌ها، در ایجاد رابطه‌ای سالم، شاد و پایدار موفق…

درباره این مطلب نظر دهید !