پاورپوینت نقش RCA در ایمنی بیمار و بهبود کیفیت خدمات

پاورپوینت نقش RCA  در ایمنی بیمار و بهبود کیفیت خدمات

پاورپوینت نقش RCA در ایمنی بیمار و بهبود کیفیت خدمات

پاورپوینت نقش RCA در ایمنی بیمار و بهبود کیفیت خدمات
تعداد صفحات: 20 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
وقايع مرتبط با محيط:
1- مرگ یا ناتوانی جدی بیمار همراه شوک الكتریسیته
2- هرگونه حادثه ای دراثرانتقال اشتباه لوله های اكسیژن یا گازهای دیگربه بیماریا آلودگی این لوله ها
3- هرگونه مرگ یا ناتوانی جدی بعلت سوختگی ناشی ازهرمنبعی درحین مراقبت های درمانی
4- هرگونه مرگ یا ناتوانی جدی بعلت اختلال درمحافظ ونگهدارنده های اطراف تخت
5. هرگونه…

درباره این مطلب نظر دهید !