مقاله توافق توزیع شده مبتنی بر Pull برای سیستم های چند عامل

مقاله توافق توزیع شده مبتنی بر Pull برای سیستم های چند عامل

مقاله توافق توزیع شده مبتنی بر Pull برای سیستم های چند عامل

عنوان مقاله فارسی: توافق توزیع شده مبتنی بر Pull برای سیستم های چند عامل با توپولوژی های هدایت شده
عنوان مقاله لاتین: Pull-Based Distributed Event-Triggered Consensus for Multiagent Systems With Directed Topologies
نویسندگان: Xinlei Yi; Wenlian Lu; Tianping Chen
تعداد صفحات: 8
سال انتشار: 2017
زبان: لاتین

Abstract:
This paper mainly investigates consensus problem with a pull-based event-triggered feedback control. For each agent, the diffusion coupling feedbacks are based on the states of its in-neighbors at its latest triggering time, and the next triggering time of this agent is determined by its in-neighbors information. The general directed…

درباره این مطلب نظر دهید !