مقاله نظارت بر فرآیندهای غیرخطی و غیرگاوسی از تحلیل وزن مبتنی بر مدل گاوسی

مقاله نظارت بر فرآیندهای غیرخطی و غیرگاوسی از تحلیل وزن مبتنی بر مدل گاوسی

مقاله نظارت بر فرآیندهای غیرخطی و غیرگاوسی از تحلیل وزن مبتنی بر مدل گاوسی

عنوان مقاله فارسی: نظارت بر فرآیندهای غیرخطی و غیرگاوسی با استفاده از تجزیه و تحلیل اجزای مستقل هسته وزن مبتنی بر مدل گاوسی
عنوان مقاله لاتین: Monitoring Nonlinear and Non-Gaussian Processes Using Gaussian Mixture Model-Based Weighted Kernel Independent Component Analysis
نویسندگان: Lianfang Cai; Xuemin Tian; Sheng Chen
تعداد صفحات: 13
سال انتشار: 2017
زبان: لاتین

Abstract:
A kernel independent component analysis (KICA) is widely regarded as an effective approach for nonlinear and non-Gaussian process monitoring. However, the KICA-based monitoring methods treat every KIC equally and cannot highlight the useful KICs associated with…

درباره این مطلب نظر دهید !