پاورپوینت كارآفرينی پروژه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

پاورپوینت كارآفرينی پروژه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

پاورپوینت كارآفرينی پروژه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران

پاورپوینت كارآفرينی پروژه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران
تعداد صفحات: 33 صفحه
فرمت: پاورپوینت و قابل ویرایش
 
اهم وظايف شورای عالی استاندارد:
جلسات شورای عالی استاندارد حداقل سالی یك بار به دعوت رئیس شورای عالی تشكیل میگردد كه وظایف اصلی آن بشرح زیر است:
تعیین خط مشی و سیاست ها
تصویب چارت سازمانی و بودجه سالانه
تصویب آئین نامه های مالی ، اداری و استخدامی موسسه با رعایت قوانین و مقررات
تصویب اجرای استانداردهای…

درباره این مطلب نظر دهید !