آخرین مطالب دسته بندی : خوشنویسی

 • خط تحریری نستعلیق

   ۲۳ / ۰۴ / ۱۴۰۰     0 بازدید

  خط تحریری نستعلیق

  خط تحریری نستعلیق

  دوره آموزشی خط تحریری نستعلیق به زبانی ساده شامل:
  13 جلسه دوره آموزشی همراه با توضیحات کامل و دقیق استاد دوره به زبانی ساده
  آموزش به صورت جز به جز (نه بر اساس سرمشق که هنرجو به تقلید عادت کند)
  جزوه آموزشی متناسب با فیلم های آموزشی در برگه های خط کشی شده
  یک جلسه مبانی خط تحریری (در این فایل بسیاری از پرسش های شما از جمله فواید خوشنویسی، ابزار خوشنوییسی، نحوه تمرین صحیح و… پاسخ داده شده)
  شامل 6 ماه پشتیبانی دوره (تصحیح خط هنرجوها توسط…

  ادامه توضیحات
 • خط تحریری نسخ

   ۲۳ / ۰۴ / ۱۴۰۰     0 بازدید

  خط تحریری نسخ

  خط تحریری نسخ

  دوره آموزشی خط تحریری نسخ به زبانی ساده شامل:
  10 جلسه دوره آموزشی همراه با توضیحات کامل و دقیق استاد دوره به زبانی ساده
  آموزش به صورت جز به جز (نه بر اساس سرمشق که هنرجو به تقلید عادت کند)
  جزوه آموزشی متناسب با فیلم های آموزشی در برگه های خط کشی شده
  یک جلسه مبانی خط تحریری (در این فایل بسیاری از پرسش های شما از جمله فواید خوشنویسی، ابزار خوشنوییسی، نحوه تمرین صحیح و… پاسخ داده شده)
  شامل 6 ماه پشتیبانی دوره (تصحیح خط هنرجوها توسط استاد دوره…

  ادامه توضیحات