دانلود رایگان کتاب صوتی آفرینش فراوانی در ۲۱ روز دیپاک چوپرا

دانلود رایگان کتاب صوتی آفرینش فراوانی در ۲۱ روز دیپاک چوپرا

دانلود رایگان کتاب صوتی آفرینش فراوانی در ۲۱ روز دیپاک چوپرا

21_روز_در_آگاهی_فراوانی بیست و یک روز در آگاهی فراوانی دیپاک چوپرا ۲۲ فایل صوتی #موفقیت #روانشناسی و #خودشناسی کتاب آفرینش فراوانی ۲۱روز مدیتیشن، شامل ۲۱ فایل صوتی بسیار زیبا که حاوی پیام هایی از دو کتاب آفرینش فراوانی و هفت قانون معنوی موفقیت دکتر چوپراست. پیام های این فایل ها که در قالب مراقبه هایی با زیبا با تکرار عبارت معنوی و یادآوری فکر اصلی روزانه همراه شده است، تمریناتی عالی برای خود آگاهی هستند. این سفر 21روزه به آگاهی فراوانی واقعی…

درباره این مطلب نظر دهید !