دانلود رایگان کتاب رازهای زندگی دکتر جمشید رسا

دانلود رایگان کتاب رازهای زندگی دکتر جمشید رسا

دانلود رایگان کتاب رازهای زندگی دکتر جمشید رسا

 راز های زنده گی
داکتر جمشید رسا
مجموعه ده کتاب سلسلهء موفقیت 1- اعتماد به نفس در 20 روز 2- هدف ( تشکیل و تعغییر شخصیت) 3- موفیقت 4- پیام های موفقیت 5- هدف( سوالاتی که سبب رسیدن به هدف میشود) 6- استرس 7- خشم و عصبانیت 8- افسرده گی 9- اختلال وسواس اجباری 10- خود شناسی …

درباره این مطلب نظر دهید !